فرم ارسال اثر به نخستین جشنواره عکس خوانسار
  1. جامعه Jameeطبیعت Tabiat
  2. هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر تا ده اثر خود را برای شرکت در مسابقه انتخاب نماید. آثار باید بصورت فایل‌های استاندارد در فرمت های استاندارد توضیح داده شده در فراخوان به دبیرخانه ارسال شوند


  • * Required

    تکمیل این فرم و ارسال اثر به جشنواره به منزله مطالعه کامل فراخوان و قبول قوانین نخستین جشنواره عکس خوانسار است. ممکن است زمان بارگذاری عکس‌ها مقداری به طول بیانجامد. از شکیبایی شما سپاسگزاریم