جمعی از عکاسان فعال شهر نیشابور در قالب تور عکاسی نخستین جشنواره عکس خوانسار از مناظر طبیعی و شهری خوانسار بازدید کردند.