عکس هایی از حاشیه ها و اتفاقات افتتاح نمایشگاه آثار منتخب نخستین جشنواره ملی خوانسار: