جمعی از عکاسان خوش ذوق اراک شامل یک تیم ۵ نفره به سرپرستی اقای غلامی عکاس خوب کشورمان دیروز وارد شهر زیبای خوانسار شدند

جمعی از عکاسان خوش ذوق اراک شامل یک تیم ۵ نفره به سرپرستی اقای غلامی عکاس خوب کشورمان دیروز وارد شهر زیبای خوانسار شدند و در محل برگزاری مستقر شدند . این تیم خوش ذوق دیروز به اتفاق یکدیگر از روستاهای تیدجان و قودجان دیدن و عکس برداری کردند .
هدف دوستان عزیزمان از سفر و شرکت در جشنواره ثبت لحظات و تصاویر خوب از طبیعت و بافت اجتماعی شهر خوانسار است.
در ادامه سفر دو روزه دوستان عزیزمان بازدید از فضای شهر خوانسار ، کوچه باغ‌های خوانسار ، روستای زیبای ویست ، بام خوانسار در دستور کار اعضای تیم عکاسی اراک به سرپرستی اقای غلامی میباشد.