در حاشیهٔ حضور جمعی از عکاسان فعال شهر تبریز در تور عکاسی نخستین جشنواره عکس خوانسار جلسهٔ هم اندیشی و تبادل نظری میان این عکاسان و آقای جمال صانعی دبیر نخستین جشنواره عکس خوانسار شکل گرفت.

این روزها که تعداد زیادی از عکاسان و علاقه مندان به عکاسی در شهر خوانسار هستند. هتل زاگرس خوانسار به عنوان پایگاه میزبانی این عزیزان حال و هوای ویژه و هنری دارد.