عکاسان تبریزی دیروز با حضور در روستاهای رحمت اباد ، تیدجان ، قودجان و مسجد جامع شهر خوانسار اقدام به عکاسی و ثبت تصاویر زیبا شدند.